Politycy a media

Okres poprzedzający wybory do parlamentu jest niekiedy dość burzliwy. Politycy zamiast skupiać się na tworzeniu programów politycznych i udostępniania ich swoim wyborcom, skupiają się bardziej na przepychankach słownych. Niegdyś demokracja zdawała się być łatwiejsza, bardziej przejrzysta. Niestety rozwój mediów wpłynął także na zmianę obrazu polityki. Ludzie nie są już pozbawieni informacji na temat tego, co się dzieje w kraju i na świecie. Docierają do nich wieści za pomocą mediów. Informowani są na bieżącą. Dlatego dla wielu polityków życie medialne stanowi integralną część tego, aby zostać wybranymi do parlamentu. Wystąpienia w mediach niekiedy są ważniejsze od programów politycznych. Zdyskredytowanie przeciwnika za pomocą dostępnych środków stanowi najważniejszy element. Należy pokazać się z jak najlepszej strony i upokorzyć drugą. Niekiedy wyborcy idąc na głosowanie nie wiedzą tak naprawdę, jaki jest pełny program partii politycznej oraz jej cele. Znają wyrywki informacji przedstawianych w mediach. Nie sprawdzają, czy prezentowane postulaty mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Głosują na tych, których znają z telewizji. Polityk, który się prezentuje w mediach z pewnością ma większe szanse na ponowną elekcję niż ten, który pozostaje poza zainteresowaniem środków masowego przekazu.

Both comments and pings are currently closed.