Polityka Donalda Tuska

Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Z wykształcenia jest historykiem. Ukończył liceum i uniwersytet w Gdańsku. Był i jest związany ze swoim miastem, choć teraz przebywa w Warszawie. Jeden z barwniejszych polityków polskich. Tak naprawdę polityką zajął się już w czasach akademickich tworząc Studencki Komitet Solidarności. Przeciwstawiał się władzy komunistycznej tworząc grupy samokształcenia i zajmując się kolportażem ulotek o treściach wykraczających poza narzuconą cenzurę. Został także przewodniczącym Solidarności. Jego kariera polityczna nabrała większego zasięgu, kiedy stworzył Platformę Obywatelską. Został przewodniczącym klubu partyjnego. Startował także w wyborach na prezydenta, jednak nie odniósł sukcesu. Choć wynik w wyborach był imponujący. Został premierem. Funkcję te pełni do dziś. Jego partia zyskała wśród obywateli duże poparcie, jak również on sam. Prowadzi politykę, która ma na celu pogodzenie poglądów liberałów i konserwatystów. W Platformie Obywatelskiej znalazło się miejsce dla przedstawicieli obydwu tych ruchów. Sam jest liberałem i niekiedy musi walczyć z resztą swojego konserwatywnego ugrupowania. Z pewnością nie zawsze zgadza się ze wszystkimi. Lubiany przez polityków światowych, przeciwko którym nie występuje. Jest politykiem, który zawsze pragnie osiągnąć kompromis.

Both comments and pings are currently closed.