Ustrój demokratyczny to rządy ludu

Demokracja jest znana już od czasów starożytnych. Od tamtego okresu ustrój ten przeszedł szereg zmian politycznych. Jednak nadal jego nadrzędną częścią są rządy ludu. Niegdyś uczeni oraz mężczyźni wysoką rangą znaczący coś w kraju zbierali się na rynku i obradowali w celu ustalenia najważniejszych spraw dla miasta. Z czasem ludzi zaczynało przybywać i stało się to niemożliwe. Powołano, zatem grupy w formie senatu lub sejmu, które miały stać się reprezentantami ludu. Ten ustrój polityczny polega głównie na tym, że ludzie w wolnych wyborach głosują na swoich reprezentantów, którzy przedstawiają swój program wyborczy oraz cele, jakie zamierzają osiągnąć będąc u władzy. Tak naprawdę każdy ma prawo podjąć decyzję, co jest dla niego najbardziej odpowiednie. Zwycięża głos większości. Wybrani posłowie obradują i podejmują także większością głosów decyzje dotyczące państwa i obywateli. W demokracji liczy się głos większości. To ona decyduje o tym, co jest najlepsze dla państwa. Jednostka może mieć swoje dążenia, ale to ogół decyduje. Demokracja jest zwana rządami ludu. Społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli w wolnych wyborach. Oni tworzą sejm i senat. Podejmują uchwały, tworzą prawa wygrywają ci, którzy mają większość głosów. W tym ustroju politycznym ważne jest to, aby do swoich poglądów przekonać większość opinii.

Both comments and pings are currently closed.